Engagerat och inspirerande stöd av senior mentor

Mentor support – Personligt chefsstöd

Att se människor växa i sina olika yrkesroller har alltid gett mig stor glädje. Som chef har jag axlat rollen som mentor under större delen av mitt yrkesliv.  Att mera professionellt arbeta som mentor blev därför ett naturligt steg i min egen utveckling.

Som mentor använder jag all min klokskap, mina kunskaper och erfarenheter för att ge dig stöd och råd i din vardag. Med mig som mentor har du en pålitlig vän som hjälper dig att – under avspända och trevliga möten – lösa upp knutar och ta dig över trösklar för att förstärka dina möjligheter att nå framgång i jobbet.
I egenskap av din mentor ger jag dig nya infallsvinklar på problem och hjälper dig framåt också i din utveckling som människa.

Du kan prata med mig om det mesta; jag ger dig ett utanförperspektiv på dina frågor/utmaningar och allt vi talar om stannar förstås mellan oss:

  • Hur du ska nå dina yrkesmässiga mål
  • Vilka personliga och affärsmässiga målsättningar som är realistiska
  • Hur du kan prioritera på smartaste sätt för att undvika frustrationer inför mångfalden uppgifter som ligger på ditt bord
  • Vad du kan göra för att stödja dina medarbetare/bidra till deras utveckling 
  • Öka teamkänslan i din grupp/i företaget
  • Din strategiska  planering/affärsutveckling
  • Hur du ska kunna förankra dina goda idéer hos chefer och/eller medarbetare
  • Vad du kan tänka på i din egenskap av chef; få medarbetare med på tåget

Se vidare under FAQ