Mentor för vem?

Jag ger mentorstöd åt chefer på mellan- och hög nivå

Jag ser inga begränsningar i branscher eller befattningar. Alla har vi individuella behov och utmaningar. Med min långa erfarenhet och empati lyssnar jag, ställer relevanta frågor som väcker till eftertanke och för diskussionen framåt tillsammans med dig. Det är dina specifika utmaningar det gäller och det finns sällan generella lösningar. Men en sak är säker: det finns alltid lösningar och under våra samtal och diskussioner jobbar vi tillsammans målmedvetet för att finna dessa.

I mitt mentorskap delar jag också gärna med mig av mina arbets- och livserfarenheter. Många av mina kunder/adepter är människor i karriären, chefer i små och medelstora företag, ofta bolag med tydlig entreprenörsanda och vilja till förändring.