Mentorskap FAQ

Svar på några vanliga frågor om mitt mentorskap

Hur ofta?

 Svar: En förändring av mer genomgripande slag kan ta tid. Jag brukar bli engagerad i 12-månadersperioder, men det varierar med behov.

Hur långa är våra möten?

 Svar: Räkna med 1-2 timmar/gång.

Var träffas vi?  

Svar:

-          på ditt företag i eller utanför Stockholm

-          på mitt kontor i Stockholm

-          möten via telefon och Skype fungerar också bra

Kan jag testa mentorsupport?

Svar: Efter ett första kostnadsfritt möte bestämmer du dig.

Hur går det till?

 Svar: Jag använder mig av coachingens alla verktyg, vilket innebär att jag ställer frågor som stimulerar dig att tänka efter och själv försöka hitta svaren. Utöver traditionell coaching delar jag också generöst med mig av min långa erfarenhet och ger råd/ synpunkter och hjälp att hitta lösningar när du önskar.

Vilka resultat kan jag vänta mig?

 Svar: Du kommer att hitta nya vägar framåt i ditt ledarskap. Med min hjälp kommer du att utveckla din förmåga att prioritera och hitta lösningar på konkreta frågeställningar. Balansen mellan privatlivet och arbetet kommer att förbättras och helt säkert ge dig ny energi och ökad glädje både privat och i jobbet.

Vad kostar det?  

Svar: Priset beror på omfattningen av samarbetet. Vid vår första kontakt får du en fast offert. Mina kontaktuppgifter